Bătrâni protejați!

În fiecare an pe data de 15.06.2018. se sărbătorește Ziua Internațională a Luptei Împotriva  Violenței față de Persoanele în Etate. Noi, echipa de lucru a Centrului Comunitar de zi  „ Încredere” am organizat pe 14.06.2018. o activitate cu beneficiarii centrului, unde am prezentat: Ce înseamnă violența în familie, violența față de persoanele de vârsta a treia, ce înseamnă agresor și victimă, cauzele care duc la apariția violenței în familie, rolul Centrului în protejarea seniorilor asupra cărora a fost produs actul de violență și unde trebuie să se adreseze vârstnicii în caz de abuz asupra lor. 

Protecting and supporting seniors!

Every year, on 15.06.2018 the whole world celebrates the World Elder Abuse Awareness Day. Elder abuse is a global social issue which affects the health and human rights of millions of older persons around the world, and an issue which deserves the attention of the international community.

Compania Vârsta Cere Acțiuni

Acest eveniment a fost dedicat Zilei Mondiale a Conștientizării Abuzului asupra Vârstnicilor.

Organizatorul evenimentului este Organizația HelpAge Internațional care deține secretariatul în cadrul Platformei pentru Îmbătrânire Activă. În cadrul acestei Platforme suntem înregistrate 24 de O.N.G. care activăm în domeniul apărării Drepturilor Vârstnicilor și prestării de servicii sociale acestor categorii de persoane.

The Campaign on Age Requiring Actions

This event was dedicated to the World Elder Abuse Awareness Day, which was organized by the Help Age International organization, who holds the secretariat within the Active Aging Platform. There are 24 NGOs registered on this platform that protects the rights of seniors and delivers social services to these categories of people.

Echipe multidisciplinare bine instruite.

În data de 07.06.2018. am participat  cu echipa  multidisciplinară  a raionului  Leova la seminarul de instruire, modulul VI, din cadrul proiectului: „Realizarea  drepturilor  fundamentale  ale femeilor  în  vârstă din Moldova.”