Învățare pe parcursul vieții.

În ziua de 12.10.2018  membrii A.O. “Parteneriat Social” au participat la seminar cu tema “Reforma pensiilor”, organizat de  A.O. “HelpAge International”. La seminar s-a discutat impactul acestei reforme asupra pensionarilor. În urma dezbaterilor s-au depistat niște lacune în această reformă. Membrii platformei “Pentru îmbătrânirea activă”, au întocmit o listă de probleme cu propuneri și modalități de rezolvare a problemelor date, care urma să fie prezentată la o Masă Rotundă cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

You may also like...