Vocea Seniorilor auzită de APL – urile locale

A.O.„Parteneriat Social” în cadrul proiectului: „Cu experiența Seniorilor, vocea Ta ia amploare” finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația germană Conrad Adenauer, a organizat conform Planului de activități un șir de Sesiuni de informare a Seniorilor și Voluntarilor din localitățile implicate în proiect. La aceste ședințe populația a fost foarte activă și s-a implicat în depistarea problemelor stringente din localitățile date și metodele de implicare și soluționare a acestor probleme. Toate propunerile parvenite de la cetățeni au fost structurare într-un Document de Opinii care ulterior a fost înmânate  APL- urilor pentru a fi puse în ordinea de zi a ședințelor Consiliilor locale.

În data de 10.03.2020, a avut loc Ședința Consiliului Local al s. Sîrma unde noi, membrii echipei de implementare a proiectului, am expus Consiliului Local din numele Seniorilor și a Voluntarilor  care sunt cele 14 problemele prioritare ale localității din punctul lor de vedere. Noi membrii echipei de implementare a proiectului cât și cetățenii care au participat la această ședință a Consiliului local, am rămas foarte mulțumiți deoarece din cele 14 propuneri înnaintate APL, la 5 probleme s-a găsit soluționarea prin următoarele Decizii:

 • Decizia  – „ Cu privire la stabilirea unui sector de drum p-u a fi reparat în anul 2020.”
 • Decizia – „ Cu privire la repartizarea consilierilor locali pe sectoare ”
 • Decizia – „ Cu privire la examinarea Cererii parvenite de la un grup de cetățeni, de acordare a unui lot de teren în intravilanul satului, pentru amenajarea unui teren de joacă p-u copii.”
 • Decizia – „Cu privire la extinderea iluminatului stradal în s. Sîrma.”
 • Decizia – „Cu privire la aprobarea planului bilunar de salubrizare și înverzire a localității.”

Vocea poporului a fost auzită!

În data de 11.03.2020, a avut loc ședința Consiliului Local din comuna Sărata Nouă, unde am prezentat consilierilor Documentul de Opinii cu 9 probleme prioritare și unde vocea Seniorilor și a Voluntarilor a fost auzită si pusă în aplicare prin următoarele Decizii:

 • Decizia – „ Cu privire la aprobarea planului bilunar de salubrizare și înverzire a localității.”
 • Decizia – „ Cu privire la examinarea documentului de opinie p-u reprezentanții APL din partea A.O.„Parteneriat Social ”

Unde și-au găsit soluționarea următoarele probleme expuse de cetățeni:

 • Reparația drumului și trotuarului de pe o stradă care prezintă dificultate de acces.
 • Asigurarea iluminatului stradal pe str. Șt. Cel Mare și str. Litoralului.
 • Pedepsirea localnicilor care nu au grijă de terenul aferent al casei.

Deasemenea Doamna Primar a dat raspuns și la alte probleme ca:

 • Problema câinilor vagabonzi.
 • Lipsa Sistemul de canalizare în localitate.
 • Analiza apelor din fântâni și reparația lor.
 • Asigurarea curățeniei la cimitir la mormintele care nu au cine să le îngrijească.
 • Motivarea cetățenilor să fie mai activi în participarea directă la soluționarea problemelor din comunitate.

Deci este timpul ca cetățenii să înțeleagă, că ei sunt importanți și că Vocea lor Contează!

You may also like...