A avut loc Adunarea Generală a asociației

In data de 20 iulie a avut loc petrecerea Adunarii Generale. La ordinea zilei a fost examinata cererea de eliberare din functie a doamnei presedinte si cererea de excludere a trei persoane din rindul membrilor ONG. A fost prezentat Raportul de Activitate pentru perioada 2006-2020 de catre d. Raisa Bălan. S-a ales un nou Administrator si organe de conducere din cadrul ONG-ului.
S-a aprobat:
-Componenta membrilor Consiliului de Administrare
-Componenta Comisiei de Cenzori.
-Componenta Consiliului de supraveghere contabila si Redactarea Statutului in redactie noua.

You may also like...