Masă rotundă privind problema violenței în familie

18155434_1145277338934555_1311662064_n

În data de 25.04.2017, cu o vizită de lucru am avut ca oaspeți reprezentanții Fundației OAK din Elveția, Doamna director Florence Tercier Holst-Roness  și coordonatorul de program pe Republica Moldova Doamna Mia Vukojevic. La masa rotundă au participat reprezentanți ai Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, APL, ONG-uri partenere, voluntari și membrii echipei A.O.„ Parteneriat Social ”

Știm că în Republica Moldova a crescut numărul cauzelor de violență în familie, a femeilor, copiilor și bătrânilor. Deoarece beneficiari ai Centrului Comunitar „Încredere” sunt persoane de vârsta a treia nu putem fi indiferenți față de acest fenomen de abuz fizic, psihic sau economic asupra acestei categorii de persoane. Și deoarece știm că orice flagel trebuie prevenit, organizația noastră și-a propus ca scop organizarea activităților de prevenire a violenței în familie, mese rotunde și discuții privind convețuirea armonioasă între diferite generații, rolul DASPF și APL în ilucidarea și stoparea cazurilor de violența, implicarea membrilor organizației noastre în depistarea și prevenirea acestor acte de violență.

Prevederile legislative cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

Legea Nr. 45 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie în Republica Moldova

instituie o inovaţie legislativă, şi anume Ordonanţa de protecţie.

  • Legea presupune aplicarea normelor acesteia  (protecţia urgentă) asupra persoanelor aflate în relaţii de căsătorie, de divorţ, de concubinaj,  rudele lor, soţii rudelor, alte persoane întreţinute de acestea.  În condiţia locuirii  separate asupra persoanelor aflate în relaţii de căsătorie, copiii lor, inclusiv cei adoptivi, cei născuţi în afara căsătoriei, cei aflaţi sub tutelă sau curatelă, alte persoane aflate la întreţinerea acestora.
  • Persoanele care pot depune cerere despre comiterea actelor de violenţă în familie sînt:
  • victima,
  • membrii de familie,
  • APL,
  • alte persoane care deţin informaţii despre pericol

Sperăm că grija față de persoanele supuse actelor de violență să le insufle încredere

să apeleze la organelle de drept pentru a fi pusă în aplicare Ordonanţa de protecţie  a

victimei.

Coordonator: Raisa Bălan

18136038_1145277115601244_743926937_n

You may also like...