Programe

Andes Programul de Dezvoltare a Sectorului asociativ are ca obiective:

 • Sprijinirea şi încurajarea grupurilor de iniţiativă interesate să se constituie ca asociaţii obşteşti şi să contribuie la soluţionarea problemelor comunităţilor de la sudul Republicii Moldova;
 • Promovarea şi contribuirea la dezvoltarea sectorului neguvernamental prin oferirea serviciilor de informare, consultanţă, asistenţă tehnică, instruire, creare de parteneriate, constituirea reţelelor şi expertiză în domeniile de interes ale acestora;
 • Consolidarea sectorului asociativ pentru o mai mare putere de acțiune și intervenție prin participarea în procesul de luare a deciziilor, în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice.

Illingen    Programul de Dezvoltare Comunitara.

 

 • Acordarea ajutorului multilateral copiilor străzii;
 • Consultanță și suport persoanelor traficante, persoanelor cu handicap, familiilor monoparentale;
 • Ajutorarea păturilor social-vulnerabile şi contribuirea la reabilitarea şi integrarea acestora în societate.

Programul de Educaţie Civică şi Voluntariat are ca obiective:

 • Educaţie civică şi electorală, formarea capacităţilor aleşilor locali pentru o mai bună guvernare la nivel local şi regional;
 • Dezvoltarea voluntariatului, promovarea filantropiei şi carităţii.

Programul de Integrare Socio-profesională a Tinerilor are ca obiective:

 • Educaţia, dezvoltarea şi integrarea socio-profesională prin sprijinirea reprezentanților grupurilor dezavantajate;
 • Promovarea colaborării cu reprezentanții mediului de afaceri, atragerea acestora în susținerea persoanelor marginalizate și în situații de risc prin sporirea responsabilității sociale corporative;
 • Promovarea conceptului şi procesului de învățare continuă și instruire pe tot parcursul vieţii .