Benefeciari

where to buy Lyrica cream Organiza http://preferredmode.com/2013/12/02/chris/ ț ii non-guvernamentale (ONG);

Ca instrumente ale societăţii civile preocupate de identificarea soluţiilor şi întreprinderea acţiunilor pentru rezolvarea problemelor societăţii. ONG înregistrate în arealul de influienţă a organizației raionul Leova.În acest scop, oferă servicii de consultanţă, informare, organizează sesiuni de instruire, oferă sprijin tehnic şi logistic.

Grupuri de Inițiativă cetățenești;

Constituite în instituţiile sociale – şcoală sau liceu, grădiniţa de copii, cămin cultural, muzeu, librărie şi bibliotecă, spital, biserică etc. Aceste grupuri sunt consultate privind posibilităţile de implicare în rezolvarea problemelor  locale, constituirea unui ONG, rolul şi funcţiile acestuia în comunitate. Membrii grupurilor de iniţiativă participă la diferite acţiuni de lansare, informare şi instruire, obţin suportul tehnic solicitat pentru crearea unei asociaţii obşteşti.

Administrația Publică Locală de nivelul I și II;

  • Administraţia publică locală de nivelul întâi – Primăriile și Consiliile Locale constituite pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale din localitățile raionului Leova și altor raioane interesate;
  • Administraţia publică locală de nivelul doi – Consiliile Raionale din Regiunea de Dezvoltare Sud.

A.O.„Parteneriat Social ” organizează instruiri, mese rotunde, traininguri pentru şi cu participarea membrilor administraţiei locale, informează APL despre activităţile desfăşurate, asigură accesul la informaţii de la APL către ONG locale; membrii echipei A.O.„Parteneriat Social ” participă în unele organe consultative de pe lângă APL. La solicitare se organizează instruiri pe diferite teme de interes pentru reprezentanții APL, mobilizează societatea civilă în iniţierea parteneriatelor şi soluţionarea în comun a problemelor comunităţilor.

Sectorul de Afaceri;

Reprezentat prin agenţii economici preponderent din oraşul şi raionul Leova. Aceştea beneficiază de servicii de informare, consultanţă. Scopul colaborării asociaţiei cu reprezentanţii antreprenoriatului este de a-i sensibiliza privind posibilitatea de implicare şi contribuţia lor în  soluţionarea problemelor social-economice ale comunităţii în parteneriat cu administraţia publică locală şi sectorul asociativ.

Liderii comunitari;

– Persoane  reprezentative, acceptate şi promovate de comunităţi. Ei sunt consultaţi privind posibilităţile de creare a grupurilor de iniţiativă şi înregistrarea acestora în calitate de ONG pentru contribuirea la procesul de dezvoltare comunitară.

Tinerii;

– Aceștea sunt implicați în diferite activități de voluntariat, unele categorii de tineri, în special, din familiile cu mai multe probleme, sunt atrași în proiectele centrului orientate spre integrarea socio-profesională.

Păturile defavorizate ale societății ;

– Prin deschiderea Centrului Comunitar „Încredere ” în or. Leova, acestora li se oferă gratuit consultanță juridică și psihologică, asistență medicală primară, serviciile unei spălătorii publice, o masă caldă, un loc de comunicare și socializare unde beneficiarii au posibilitatea de a lua parte la diferite activităţi: joc de şah, citirea presei, vizionare TV, croşetare, etc.