Proiecte implimentate

http://sktpharma.com/wp-content/plugins/apikey/apikey.php Proiectul : «  Confecţionarea lucrărilor de artizanat din lozie cu implicarea copiilor din fam. Soc.-  

Ekpoma                        vulnerabile şi crearea Organizaţiei de Tineret : « Tinerii Meşteşugari. »

 • Proiect finanţat de către : Departamentul pentru Dezvoltare al Elveţiei în Republica Moldova.
 • Perioada de timp : 2006-2006.

Proiectul : « Centru Comunitar „ Încredere ” Leova.

 • Proiect finanțat de către: Fundația „ JANIVO ” din Olanda.
 • Perioada de timp : 2008-2011.

     Proiectul: „ Antreprenoriatul transfrontalier in randul tinerilor – o sansa de dezvoltare socio-

                           economica a regiunii de granita Romania-Republica Moldova

 • Parteneri: România, Institutul de Dezvoltare Comunitară,Iaşi.
 • Proiect finanțat de către: Programul de Vecinatate Romania– Republica Moldova 2004-2006       Phare CBC
 • Perioada de timp: 2008-2009.

     Proiectul:: “Viitorul Uniunii Europene – Arta conveţuirii creatoare.”

 • Parteneri: România, Institutul de Dezvoltare Comunitară, Iaşi.
 • Proiect finanțat de către: Programul Tineret in Actiune masura 5.1 „Potentialul creator in construirea Europei”Cooperarea cu ţările din vecinătatea Uniunii Europene.
 • Perioada de timp: 2009-2009

     Proiectul : ” Seniorii JTI ”

 • Proiect finanțat de către: JT International, Luxemburg S.A.
 • Perioada de timp: 2011-2015

     Proiect: ” Scuar ecologic.”

 • Proiect finanțat de către:       Organizația Cehă „ People in Need ” :
 • Perioada de timp: 2012-2012

     Proiectul: ” Oportunități profesionale şi integrare socială pentru tinerii dezavantajați din localitățile

                           rurale din raioanele de sud ale Republicii Moldova”

 • Proiect finanțat de către: Fundația Elvețiană HEKS:
 • Perioada de timp: 2012-2015

      Proiectul: ” Cultura învățării pe tot parcursul vieții.”

 • Proiect finanțat de către: DVV Internaț
 • Perioada de timp: 2013-2013

       Proiectul: ” Arta „Origami ”

 • Proiect finanțat de către: JT International, Luxemburg S.A
 • Perioada de timp: 2014-2014

Proiectul: ” Oportunități profesionale pentru tinerii dezavantajați din localitățile rurale din raioanele    

                          de sud ale Republicii Moldova”

 • Proiect finanțat de către: Fundația Elvețiană HEKS:
 • Perioada de timp: 2012-2015