Despre noi

Cagua A.O. http://carlabaz.com/shop?orderby=popularity „Parteneriat Social ” a fost instituită în anul 2005, cu număr de înregistrare 3474 de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, cod fiscal 1009620003768, deținătoare a Certificatului de Utilitate Publică – eliberat de către Comisia de Certificare de pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Cei 4 membri fondatori ai organizației au o experiență bogată în domeniul activității în sectorul neguvernamental, activînd în perioada anilor 1996 – 2007 în cadrul Fundației Medicale din Moldova cu sediul în municipiu Chișinău, participînd la implimentarea următoarelor proiecte:

Project name: « Food for Progress « 

 • Partner organization: International Partnership for Human Development
 • Time frame: 1994-2004
 • Budget, USD: 14 947 495-00

 

Project name: «Global Food for Education Initiative«

 • Partner organization: International Partnership for Human Development
 • Time frame: 2001-2003
 • Budget, USD: 8 348 612-00

Project name: «McGovern-Dole Int. Food for Education Initiative« 

 • Partner organization: International Partnership for Human Development
 • Time frame: 2003-2004
 • Budget, USD: 5 301 668-00

 

   Project name: «McGovern-Dole Int. Food for Education Initiative« 

 • Partner organization: International Partnership for Human Development
 • Time frame: 2005
 • Budget, USD: 4 472 587-00

   Project name: «McGovern-Dole Int. Food for Education Initiative« 

 • Partner organization: International Partnership for Human Development
 • Time frame: 2005-2007
 • Budget, USD: 9 600 400-00

Arealul geografic de implimentare a proiectelor îl constituie întreg teritoriu Republicii Moldova, spațiul european, iar în diferite programe se extinde cu aria de acoperire şi asupra raioanelor Leova, Cantemir, Cahul, Hîncești.

A.O. „Parteneriat Social ” oferă organizaţiilor neguvernamentale servicii de informare, consultanţă, instruire şi asistenţă tehnică.  În scopul realizării obiectivelor propuse organizația contribuie la fortificarea sectorului asociativ, interacţionează cu o totalitate de instituţii şi organizaţii partener locale/naţionale, care contribuie la mărirea impactului activităţilor, extinderea categoriilor de beneficiari, rezolvarea problemelor comunitare, cît şi promovarea organizației.

A.O. „ Parteneriat Social ” se constituie în scopul:

 • Promovării parteneriatului social, valorilor şi intereselor umanitare în societate.
 • Contribuirii la iradierea sărăciei în societate.
 • Sensibilizării opiniei publice la problemele stringente ale societăţii.
 • Contribuirii la educarea civică a populaţiei din Republica Moldova.
 • Realizării şi apărării drepturilor şi intereselor civile, economice, sociale, culturale şi altor drepturi şi interese legitime ale copiilor străzii, persoanelor traficate, persoanelor cu handicap, familiilor monoparentale, păturilor social-vulnerabile ale societăţii.
 • Promovării imaginii pozitive a femeii în societate şi crearea unor noi oportunităţi de afirmare a acestora.

 

Sarcinile şi metodele de realizare a acestora.

 • Dezvoltarea activismului social şi spiritual de iniţiativă al cetăţenilor.
 • Facilitarea creării unui cadru adecvat pentru promovarea parteneriatului social.
 • Contribuirea la participarea activă a cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale în promovarea şi dezvoltarea unei societăţi civile moderne.
 • Dezvoltarea colaborării şi parteneriatului între organizaţii neguvernamentale din republică, ca un factor al integrării Republicii Moldova în spaţiul democratic European.
 • Acordării ajutorului multilateral copiilor străzii, persoanelor traficante, persoanelor cu handicap, familiilor monoparentale, păturilor social-vulnerabile şi contribuirea la reabilitarea şi integrarea acestora în societate.
 • Crearea cantinelor sociale şi azilurilor de bătrîni.
 • Contribuirea la dezvoltarea abilităţilor tinerilor şi la crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea acestora.
 • Elaborarea şi popularizarea experienţelor de activitate şi valorilor civice în societate prin elaborarea unor programe sociale, economice, educative,culturale, de instruire, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor societăţii.
 • Acordarea asistenţei informaţionale, consultative în domeniile proprii de activitate.
 • Căutarea şi contactarea posibililor donatori din ţară şi de peste hotare pentru desfăşurarea activităţilor, derularea proiectelor pentru realizarea scopurilor statutare.
 • Combaterea diverselor forme de discriminare în societate şi promovarea înţelegerii, încrederii, prieteniei.
 • Stabilirea şi extinderea relaţiilor permanente de dialog şi parteneriat cu organizaţii similare internaţionale.
 • Organizarea conferinţelor, seminarelor, reuniunilor, meselor rotunde, şcolilor de vară, trainingurilor etc. cu participarea locală, republicană şi internaţională.
 • Conlucrarea cu instituţiile statale, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţii internaţionale în vederea realizării scopurilor statutare.

Programe implementate:

 • Programul de Dezvoltare a Sectorului Asociativ
 • Programul de Dezvoltare Comunitară
 • Programul de Dezvoltare Civică și Voluntariat
 • Programul de Integrare socio-profesională a tinerilor

 

« of 13 »