Aprobarea Regulamentului Consiliului Seniorilor și întâlnirea cu APL.

În data de 25.11.2019, am organizat o întllnire a Consiliului Seniorilor pentru ca ei să se expuie cu părerile asupra Regulamentului de activitate a Consiliului Seniorilor elaborat de către membrii echipei de implementare a proiectului: „ Cu experiența Seniorilor, vocea Ta ia amploare.”

Regulamentul prevede:

  1. Dispoziții generale
  2. Principiile de ghidare ale activităților Consiliului Seniorilor.
  3. Structura Consiliului Seniorilor.
  4. Specificul de funcționare al Consiliului Seniorilor.
  5. Modul și formatul de lucru al Consiliului Seniorilor propus în colaborarea cu APL de nivelul întâi și doi.
  6. Dispoziții finale.

Toți membrii Consiliului Seniorilor au fost de comun acord asupra conținutului acestui regulament, si la ora 16,00 am avut întâlnire cu Primarul or. Leova Alexandru Bujoreanu și domnul Viceprimar Oleg Crețu. Noi membrii echipei de implementare a proiectului am prezentat administrației locale cei cinci membrii ai Consiliului Seniorilor care au fost selectați în urma participării la concurs, am expus sumarul proiectului nostru, scop, obiective, activități. Am solicitat APL-lui să ne fie puse la dispoziție materialele sedințelor consiliului local ca noi să avem timp să studiem proiectele de decizii și să ne expunem cu un Document de opinii asupra unor decizii.

Am avut toată deschiderea spre colaborare din partea noii conduceri a APL și am primit setul de documente a ședinței Consiliului local de stabilire a taxelor locale din 28.11.2019.

Am discutat cu conducerea primăriei despre problemele orașului și pașii se soluționare a unor probleme

existente, despre participarea noastră în promovarea transparenței în luarea proceselor deciziționale, despre organizarea unor dezbateri publice cu cetățenii pentru identificarea problemelor urbiei și facilitarea comunicării cu APL.

Sperăm la o colaborare eficientă în promovarea transparenței proceselor deciziționale  și  mobilizarea cetățenilor întru soluționarea problemelor urbiei.

You may also like...