Aviz

A început înregistrarea, în baza cererilor depuse de cetățeni, de a beneficia de serviciile Centrului Comunitar „ Încredere” pentru lunile Martie și Aprilie 2017.

Centrul Comunitar „ Încredere” oferă gratuit:

 • O masa caldă pe zi
 • Serviciile spălătoriei publice
 • Asistență medical primară
 • Asistență social
 • Activități culturale
 • Cercuri de: ( croșetat, împletit, arta origami, lucrări manuale )
 • Excursii

Selectarea beneficiarilor se  face după următoarele criterii:

 • Bătrîni singuratici. ( Pensionarii de vîrstă, care nu au nici un copil şi mărimea pensiei nu depăşeşte  800-00 lei  lunar.)
 • Persoane ţintuite la pat. ( Din această categorie fac parte pensionarii şi invalizii cu diferite grupe de invaliditate care necesită îngrijirea permanentă a unei alte persoane şi unde serviciile acordate de Centru Comunitar „ Încredere”  vor fi ca un suport adăugător pentru a le uşura suferinţele.)
 • Mame cu mulţi copii, unde tatăl nu muncește. ( Mame cu 5-6 copii care stau acasă în concediu pentru îngrijirea copilului şi unde tatăl din pricine obective nu este încadrat în cîmpul muncii.)
 • Invalizi de grupa I.( Din această categorie fac parte acele persoane care se pot deplasa, beneficiază de serviciile acordate de  centru şi cei netransportabili le acordăm servicii la domiciliu prin intermediul rudelor.)
 • Invalizi de grupa II,III – neangajaţi în cîmpul muncii. ( Grupa a II şi a III de invaliditate sa acordă bolnavilor care suferă de aceleaşi maladii dar de diferite forme de gravitate. Acei bolnavi unde procesul evoluţiei bolii nu este atît de acut şi au posibilitatea de a se încadra în cîmpul muncii pentru menţinerea existenţei pot beneficia de  serviciile acordate de Centru.)
 • Persoane social-vulnerabile – şomeri. ( Persoane care nu sînt încadrare în cîmpul muncii şi nu au o altă sursă alternativă de existenţă, nu sînt înregistraţi la Oficiul Forţelor de Muncă şi nu li se acordă indemnizaţia de Şomer.)

 

Centrul Comunitar „ Încredere”  î-și desfășoară activitatea de luni pînă vineri.

Este foarte binevenit lucrul de voluntariat acordat de către cetățenii orașului Leova.

Termenul limită de depunere a cererilor 20.02.2017 până la 28.02.2017.

Telefon de contact: 263-2-20-40

Director executiv:  Raisa Bălan

You may also like...