Bătrâni informați!

În data de 10.04.2019, am organizat cu specialiștiii de la SSE Leova ( Șef serviciu – O.Antoniu și Șef serviciu –Șt. Dimitroglo o sesiune de instruire a celor 50 de beneficiari și 6 angajați ai Centrului Comunitar „ Încredere ”. Am fost informați care sunt primele măsuri ce trebuiesc luate în caz de incendiu, care sunt acțiunile noastre a cetățenilor în caz de incendiu până la venirea pompierilor. Măsurile de precauție ce trebue respectate pentru prevenirea incendiilor atât la serviciu cât și acasă. Verificarea și păstrarea coșurilor de fum în ordine pentru prevenirea intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Menținerea în stare texnică bună a aparatajului electric din casă și a surselor de curent pentru prevenirea electrocutării.

Cu toate că ne sunt cunoscute aceste măsuri de precauție însă mulți ignoră sau din nepăsare nu respectă aceste reguli care pot duce la un sfârșit tragic.

O înnoire a cunoștințelor care le avem cât și o avertizare din partea angajaților SSE Leova ne va responsabiliza mai mult pentru respectarea măsurilor antiincendiare la serviciu și acasă.

Manager: Raisa Bălan.

You may also like...