Conlucrarea dintre ONG-uri și APL-urile locale

În perioada 10-11 Octombrie, asistentul social – Natalia Calalb a participat în cadrul Platformei pentru Îmbătrânire Activă la seminarul de instruire privind Rolul ONG-urilor locale în promovarea bunei guvernări și asigurarea participării grupurilor defavorizate la procesul de luare a deciziilor.

Au fost puse în discuție următoarele teme:

  • Modalitatea de implicare a ONG în dezvoltarea locală.

( dezvoltarea locală. Noțiuni. Metode și tehnici de participare.)

  • Administrația Publică Locală ( nivelul I și II )

(organizarea și funcționarea APL. Competențele APL )

  • Funcționarea consiliului local/raional

( statutul juridic al aleșilor locali. Procedura de examinare și adoptare a deciziilor. Actele consiliului local/raional.)

  • Accesul la informație și transparență în procesul decezițional.

(cadrul legal privind accesul la informație. Transparența administrativă. Noțiuni, etape.)

  • Participarea civică în procesul bugetar.

( instrumente și bune practici locale. Bugetarea participativă ( Concept, etape de organizare)

Evenimentul este realizat în cadrul proiectului: „ Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova”, implementat de HelpAge Internațional și Platforma pentru Îmbătrânire Activă, cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul „ Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare ( SDC) și Suedia.

Președinte A.O.„Parteneriat Social”

Raisa Bălan.

You may also like...