Corespundere conform standardelor!

În anul 2008, A.O. „Parteneriat Social ” cu suportul financiar al Fundației JANIVO din Olanda am deschis un Centru Comunitar de zi „ Încredere” unde acordăm servicii sociale la 50 de persoane de vârsta a treia din oraș.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 07.02.2014 și în temeiul Legii nr.129 din 08.06.2012  privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale și conform procedurii de acreditare emise de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova,  conform Deciziei privind acreditarea prestatorului de servicii sociale, nr.367 din 07.06.2019 Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, organizația noastră corespunzind tuturor cerințelor și standardelor naționale.

Este o muncă enormă și un rezultat îmbucurător pentru colectivul A.O. „ Parteneriat Social ” . Certificatul  de acreditare a serviciului social este eliberat pe un termen de 5 ani.

Spor la muncă colectivului, întru crearea condițiilor decente de odihnă, apărarea drepturilor  beneficiarilor Centrului.

Manager: Raisa Bălan.

You may also like...