Document de opinii pentru consilierii din s. Filipeni

În data de 20.02.2020, noi membrii echipei de implementare a proiectului: „ Cu experiența Seniorilor, vocea Ta ia amploare” proiect finanțat de către Uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei, cu suportul Fundației „Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova” am participat la ședința Consiliului Local al satului Filipeni. În Planul de activități ale propiectului am avut ca scop de a contacta direct cu Seniorii din cele cinci localități ( or. Leova, s.Filipeni, s. Hănăsenii Noi, s. Sîrma și s. Sărata Nouă) implicate în proiect și cu APL de nivelul I cu care avem încheiate Acorduri de Colaborare,  de a consulta părerile lor vizavi de problemele din fiecare comunitate.

Sesiunile de informare au debutat cu o scurta inițiere a participanților în scopul și obiectivele proiectului, precum și importanța implicării civice în dezvoltarea comunității, cât și în procesele decizionale locale. După aceea, participanții au lucrat în grupuri pentru identificarea problemelor, descrierea acestora, cât și formularea unor propuneri și recomandări. La final, a fost organizat un panel de discuții vizavi de importanța implicării directe în dezvoltarea comunității și participării la ședințele consiliilor locale. Cele mai stringente probleme și propuneri au fost agreate să fie expuse în documentul de opinie de mai jos.

Ne-a bucurat faptul că în cadrul sesiunilor au participat reprezentați ai autorităților publice locale, care au încurajat ideea implicării cetățenilor în soluționarea problemelor din comunitate, precum și menținerea unei comunicări permanente cu ei, în acest mod asigurându-se o transparență a proceselor decizionale, o reprezentativitate mai bună a intereselor cetățenilor și, respectiv, o eligibilitate mai extinsă a activităților primăriilor și consiliilor locale.

În acest context, în urma discuțiilor cu seniorii din comunitățile menționate s-au identificat și s-au făcut următoarele propuneri:

 • Transportul tinerilor din partea de jos a satului Filipeni către școală.
 • Iluminarea stradală a satului.
 • Zonă amenajată Wi-Fi în regiunea Casei de Cultură.
 • Urne de gunoi în saat.
 • Dezbateri publice organizate mai des.
 • Înverzirea și amenajarea spațiilor verzi și parcului din localitate.
 • Dezvoltarea spiritului civic în comunitatea noastră.
 • Centru de zi pentru copii cu nevoi speciale.
 • Dezvoltarea și susținerea Centrului mînelor debace din bibliotecă.
 • Finalizarea procesului de instalare a plăcuțelor cu denumirea străzilor din localitate..
 • Lipsa unei Farmacii în sat.
 • Teren de joacă la grădiniță.
 • Cantina Socială.
 • Reparația pavilioanelor de odihnă de la grădiniță.
 • Efectuarea vizitelor în teritoriu al consilierilor locali, pentru discuțiile cu populația.
 • Amenajarea terenului sportive.
 • Concurs cu premii „ Cea mai curate și amenajată stradă.”
 • Instalarea internetului calitativ și a unui apparat de telefon în bibliotecă.
 • Identificarea unui spațiu public pentru deschiderea Muzeului din localitate.
 • Discoteci tematice lunare în incinta Casei de Cultură.
 • Sală de Tenis de masa.
 • Aparate fitness în aer liber cu acces pentru toți doritorii.

Ca fapt agreat la finalul fiecărei ședințe, este importanța motivării și încurajării identificării și implicării directe a cetățenilor în soluționarea problemelor comunitare, în colaborarea și comunicarea directă și permanente cu reprezentații APL. S-a propus găsirea unor modalități care să faciliteze și să elimine barierele accesului cetățenilor la colaborare și adresare către APL de ambele nivele. De asemenea, identificarea unor modalități de motivare/încurajare a cetățenilor, care dau dovadă de activism civic.

Se dorește o asigurare a durabilității proiectelor de dezvoltare comunitară implementate până la acest moment și acest lucru poate fi realizat prin implicarea participativă a un număr cât mai mare de cetățeni. Cetățenii se află în postura de expectativă și de așteptare, dar asta nu înseamnă că ei sunt indiferenți de problemele comunității lor, trebuie doar de găsit modalități comune de valorificare a acestui capital uman/cetățenesc, de construirea a unui dialog bazat pe încredere, a unor relații de prietenie în baza principiilor unei democrații sănătoase.

În cadrul proiectului ”Cu experiența Seniorilor, vocea Ta ia amploare”, vom continua să implicăm și să discutăm direct cu cetățenii în cadrul unor dezbateri publice, sondaj de opinie și alte activități, care să promoveze ideile menționate mai sus. Fiecare ne dorim o comunitate în care cetățenii și autoritățile sunt responsabili unul față de celălalt, între care există niște raporturi de colaborare deschise și echitabile, în care existența unei probleme presupune identificarea comună de soluții și nu doar constatarea ei, în care proiectele de dezvoltare comunitară valorifică factorul participativ, în care seniorii se bucură de o bătrânețe activă, într-un cuvânt, o societate în care vocea fiecărui cetățean este auzită și poate contribui la prosperitatea comunității sale.

La ședința Consiliului Local au participat mai mult de 50 de persoane, cea ce ne bucură foarte mult.

 

Ne exprimăm certitudinea că aceste propuneri se vor regăsi în viitoarele Decizii, astfel APL dând dovadă de  conlucrare cu societatea civilă și transparență în activitatea sa.

Președintele  A.O. „ Parteneriat Social”                                                 Raisa Bălan

 

Reprezentantul Consiliului Seniorilor                                                    Ecaterina Camerzan

 

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Cu experiența Seniorilor, vocea Ta ia amploareși nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

You may also like...