Forumul raional al tinerilor

La data de 20 iunie 2018, în sala de lectură a Bibliotecii Publice Raionale ”Valeriu Matei” or. Leova, a fost organizat  Forumul Raional al Tinerilor privind provocările cu care se confruntă tinerii și măsurile posibile pentru depășirea acestora. Obiectivele forumului au fost

  • Prezentarea rezultatelor sondajului sociologic cu participarea tinerilor în vederea identificării necesitățile, aspirațiilor și dificultățile cu care se confruntă tinerii din raionul Leova.
  • Prioritizarea obiectivelor și identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor, elaborarea și aprobarea unei rezoluții cu privirea la problemele și soluțiile identificate.
  • Responsabilizarea tinerilor în scopul implicării active în elaborarea și implimentarea politicilor publice în domeniu.

Prezenți la eveniment au fost specialiști din diferite domenii, printre care au fost și reprezentanții AO Parteneriat Social, și împreună cu specialiștii și tinerii au idenificat provocările și măsurile posibile pentru depășirea lor în cele patru ateliere de lucru.

  • Dezvoltarea personală a tinerilor;
  • Comportamentul deviant în localitatea de reşedinţă a tinerilor;
  • Antreprenor de succes VS Angajat de succes;
  • Starea de sănătate a tinerilor.

Prezența noatră la acest eveniment a fost posibilă datorită faptului că tinerii Centrului de Tineret Leova sânt și voluntari a Centrului Comunitar Încredere. O experiență frumoasă și necesară atât tinerilor cât și societății.

Asistent social,

Natalia Calalb

You may also like...