LEGEA 2%- Suport pentru Organizațiile Non Guvernamentale!

Ce este şi cum să înţelegem Legea 2% ?

În  perioada Ianuarie-Aprilie 2017 toate persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului său pe venitul calculat și achitat la buget pentru anul 2016. Aceste 2% pot fi deduse  în favoarea unui benefciar eligibil – ONG

La data de 02.01.2017 Ministerul Justiției a plasat pe pagina sa web –  Lista benefciarilor desemnării procentuale care poate  fi  accesată la următorul

link: http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/1/2_Legea_2017_-_Lista_Asociatii.

În  Republica  Moldova  sunt  413  ONG-uri (asociaţii  obşteşti,  fundaţii,  instituţii  private) în  drept  să  benefcieze  de  2%  din  suma

impozitului  pe  venit  al  persoanelor  fizice, în  cazul  în  care  vor  fi  selectați  de  către contribuabili.

Dacă te-ai decis şi doreşti să donezi 2% din impozitul  tău  pe  venit  trebuie  să  parcurgi următorii pași:

1.Alegi  un  singur  benefciar  din  Lista benefciarilor desemnării procentuale publică pe pagina web a Ministerului Justiției.

2.Îţi  notezi    Numărul  de  identificare  de  stat (IDNO) al beneficiarului ales.

3.Completezi  Declaraţia  persoanei  fizice  cu privire  la  impozitul  pe  venit  (Formular  CET15).

4.În  secţiunea  ,,Desemnarea  procentuală” introduci  Codul  fiscal  (IDNO) al beneficiarului ales.

5.Prezinţi  organului  fiscal  (fie  pe  suport  de hîrtie  fie  în  format  electronic)  Declaraţia (Formular CET 15) nu mai tîrziu de 30 Aprilie

2017.

  1. Achită obligațiile privind impozitul pe venit în termen (30 Aprilie), în cazul în care există obligația spre plată.

În legătură cu aceasta ţinem să menţionăm că  prin  amendamentele  efectuate  la  Codul fiscal prin Legea nr.281 din 16.12.2016 a fost extins termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele

fizice de la 25 Martie la 30 Aprilie 2017.

Nerespectarea  cerințelor  din  pașii  descriși mai  sus  vor  duce  la  anularea  desemnării efectuate. De ce să desemnezi 2% pentru noi, Asociația Obștească „ Parteneriat Social”?„

În  acest  an  pentru  prima  data  avem posibilitatea să decidem ce putem să facem cu banii din impozitul pe venit plătit de noi  – să îl dăm integral la stat sau să transmitem măcar puţin, adică 2%, la o organizaţie care poate rezolva cu aceşti bani unele din problemele locale. Astfel, noi, în calitate de contribuabili avem    şansa  să  ne  aducem  aportul  la soluţionarea  unor  probleme  comune,  care ne  afectează  pe  noi  sau  anumite  grupuri

sociale  din  comunitatea  noastră  şi  putem face aceasta  direcţionând 2% din impozitul pe venit către o organizaţie locală. În calitate de ONG cu experienţa de 12 ani în regiune şi în ţară ne propunem să direcţionăm banii  transferaţi  de  Dv.  pentru  sprijinirea bătrânilor  dezavantajaţi şi integrarea lor socială,

dar  şi  pentru  organizarea  în anul 2017 a diferitor excursii, activități culturale, mese de binefacere, pachete alimentare la domiciliu pe

parcursul perioadei reci a anului. Vă îndemnăm, dragi prieteni, să ne acordaţi

votul de încredere, donând către organizaţia noastră acele 2%, iar noi vă asigurăm, că prin intermediul activităţilor  noastre şi a  efortului

constant vom sprijini procesul de dezvoltare locală, contribuind pas cu pas la construirea unei  lumi mai bune.

În  lista  Ministrului  Justiţiei  din  Republica Moldova Instituţia noastră, Asociația Obștească „ Parteneriat Social ” este  sub  numărul  216.

Algoritmul  de desemnare  a  celor  2%  este  descris    mai sus.  Suntem  deschişi  să  vă  răspundem  la toate  întrebările  care  vă  interesează  şi,  din

partea  beneficiarilor  noştri,  contăm  mult  pe susţinerea şi sprijinul Dumneavoastră direct.

 

Cu considerație:  Raisa Bălan – Director Executiv

Asociația Obștească „ Parteneriat Social ”or. Leova.

You may also like...