Oportunitate de angajare.

Conform Notei Conceptuale a proiectului: „ Oportunități profesionale și integrare socială a tinerilor din localitățile rurale din r-le de sud ale Republicii Moldova ” finanțat de către Fundația HEKS din Elveția, pentru o mai bună informare a tinerilor cu Codul Muncii al Republicii Moldova în data de 28.01.2015am organizat un seminar de instruire a tinerilor.
În calitate de formatori au fost specialiștii de la Inspecția Muncii din r-l Leova, care au informat tinerii despre cum se închee un Contract Individual de Muncă, care sînt drepturile și obligațiunile Angajatului și Angajatorului, cum se acordă concediile de odihnă, cum se finanțează lucrul în afara orelor de muncă, răspunderea materială a Angajatului, salarul minim garantat, modalitatea de stabilire a salarului și soluționarea conflictelor la locul de muncă.

Pentru beneficiarii noștri această informație este foarte utilă, deoarece pășind pe drumul larg al vieții deseori se întîlnesc cu o atitudine și o iresponsabilitate din partea Angajatorilor cu totul deosebită. Se fac angajări la negru, nu au cărticică de muncă, li se oferă salarul în plic cu întîrziere, femeile însărcinate sînt eliberate din lucru fără a li se acorda concediu prenatal și postnatal. E bine cînd ești instruit și poți să-ți aperi drepturile și pentru ca aceste povețe să nu fie date uității din cadrul proiectului tuturor beneficiarilor le-a fost înmînată căte o carte cu Codul Muncii al Republicii Moldova.
Mulțumim formatorilor – Dionisii Său și Afanasii Prițcan de la Inspecția Muncii, care s-au oferit să le aducă la cunoștință copiilor care sînt formele legale de angajare în cîmpul muncii și cum pot să-și apere drepturile de angajat față de angajator.

331 329

011 012 024

You may also like...