Problemele voluntarilor

Viața de zi cu zi a celor 50 de  beneficiari  ai  Centrului Comunitar  decurge obișnuit cu implicarea echipei  în rezolvarea  diferitor problem de sănătate și sociale ale persoanelor de vîrsta a treia care fregventează  centrul de zi din oraș.  Directorul executive și  Asistentul  social al Centrului Comunitar „ Încredre”  Periodic facem vizite la domiciliu în primul rind la beneficiarii nostrii care din motive de sănătate sunt țintuiți la pat. Am vizitat beneficiarii Romaniuc Efim și Romaniuc Veronica ( tată și fiică), din categoria persoanelor  defavorizate, cu venituri  mici și fiica cu dereglări  serioase psihice de sănătate.  Am completat o anchetă  socială cu investigarea  condițiilor de trai și  a stării de sănătate a beneficiarilor.

Problemele apărute la familia Romaniuc țin și de implicarea noastră dar și de implicarea a mai multor factori de decizie. Astfel vom organiza o întâlnire cu reprezentanții APL, DASPF și Centrului de Sănătate unde vom stabili gradul de implicare a fiecăriu organ în soluționarea problemei date.

Datele cu caracter personal și permisiunea de a poza au fost făcute cu consimțământul  Domnului Romaniuc.

Coordonator de proiect: Raisa Bălan

You may also like...