Ședință online cu primarul din s. Filipeni

În contextul stării de carantină impus de COVID – 19 pe întreg teritoriu Republicii Moldova, A.O.„Parteneriat Social” în cadrul proiectului: „ Cu experiența Seniorilor, vocea Ta ia amploare”, proiect care este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer prin intermediul programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”,   am planificat cu cele cinci APL-uri incluse în proiect și cetățenii din localitățile respective, întâlniri on-line. În discuție cu primarul din s. Filipeni, Domnul Tudor Camerzan, în data de 19.06.2020, au fost expuse acele doleanțe ale cetățenilor care sau regăsit în documentul de opinie  înnaintat de către membrii echipei de implementare a proiectului și reprezentanții Consiliului Seniorilor din localitatea dată către  Administrației Publice Locale și Consiliului Sătesc din s. Filipeni. La ședință au participat voluntari, membrii din clubul seniorilor, reprezentanți ai ONG din localitate.

  • S-a identificat agentul economic care v-a transporta copii din partea de jos a satului la școală
  • Se finalizează documentele tehnice și identificarea agentului economci care se va ocupa de iluminarea stradală
  • Cu ajutorul A.O. Filipeni Acasă, au aplicat la un proiect PNUD, unde au cîștigat bani pentru procurarea a 30 de urne care vor fi amplasate în sat.
  • Deasemenea aîn parcul local au plantat 250 de copaci, și deasemena finisează proiectul IFAD unde vor planta 10 h de pădure
  • Au început reparația la pavilioanele de la grădinițele din localitate
  • Deasemenea au gasit parteneri pentru procurarea echipament sportiv pentru 20 de sportivi din sat.

Aceste și alte lucruri au fost solicitate de cetățenii care au adresat cu un document de opinie. Marea majoritatea din solicitări au fost efectuate sau sunt în perioada de implimantare. Alta parte din solicitări nu pot fi implimentate din cauza epidimiologică din tară, dar se caută soluții și finanțări externe pentru a putea fi soluționate îndată ce se va permite.

Deasemenea în cadrul ședinței a fost prezentat informașie despre linia fierbinte ”Aici, vocea Ta ia amploare ”

Pentru o mai bună conlucrare cu reprezentanții Societății Civile și pentru promovarea transparenței în sectorul Asociativ al Societății, în cadrul acestui proiect,A.O.„Parteneriat Social” a lansat o linie ferbinte unde cetățenii din localitățile implicate în proiect și nu numai pot apela pentru a-și expune întrebările care îi frământă față de reprezentanții APL-urilor din teritorii și la nivel de raion.

You may also like...