Voluntariatul – Promovarea valorilor spiritual – culturalee ale neamului.

Perioada 17-23 Octombrie în republica noastră se petrece Săptămâna
voluntariatului.

Legea volluntariatului reglementează:
1)Promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor, în spiritul solidarităţii civice, la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de drept privat fără scop lucrativ.
2) Prezenta lege stabileşte modul şi condiţiile de participare benevolă de către persoane fizice la activităţi de voluntariat în favoarea comunităţii, fără remunerare sau orice recompensă financiară în afara cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii, care presupune cheltuieli de transport, alimentare, cazare, asigurare, în caz de necesitate de deplasare şi alte cheltuieli indispensabile realizării activităţii de voluntariat. Aceste cheltuieli sunt prevăzute de instituţia gazdă, l a care voluntarul nu va contribui, dacă părţile n-au convenit altfel.

Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii de participare la activitatea de voluntariat:
a) participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat;
b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
c) desfăşurarea activităţii de voluntariat cu escluderea oricărei remunerări financiare sau materiale din partea beneficiarului voluntariatului sau instituţiei gazdă în afara cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii ce ţin de cazare, alimentare, transport, în caz de necesitate de deplasare şi asigurare sau alte cheltuieli indispensabile realizării activităţii de voluntariat;
d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminare;
e) cunoaşterea de către voluntar a drepturilor şi obligaţiilor;
f) cunoaşterea despre şi participarea voluntarului la activitatea relevantă implicaţiei contribuţiei voluntare;
g) participarea în cadrul activităţilor de voluntariat la nivel internaţional.

2) Prezenta lege stabileşte raporturile de responsabilitate în desfăşurarea activităţii de voluntariat, dintre:
a) voluntar şui beneficiarul voluntariatului;
b) voluntar şi instituţia gazdă.

Ca și în toată republica, azi 20.10.2016, noi cetățenii orașului Leova, în această perioadă am venit în ajutorul Administrației Publice Locale cu voluntarii Asociației Obștești „ Parteneriat Social ” – elevii Ș.P.Leova pentru a face curățenie în parcul orășenesc.
Deasemenea am distribuit materiale promoționale și am avut discuții cu tineri și cetățeni ai orașului :„ Ce înțeleg ei prin lucrul de voluntariat și care este părerea lor despre acest gest de voluntariat?”
Prin exemplu propriu vom demonstra că nouă ne pasă de localitatea noastră, noi nu suntem indiferenți, noi vrem schimbări pozitive, noi vrem conștientizarea populației p-u a înțelege că aportul propriu poate aduce un exemplu pozitiv drept de urmat.

Președinte A.O.„ Parteneriat Social ” Raisa Bălan

You may also like...